REGIONALNA KARCZMA MAŁOPOLSKI

Milo nam poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat „Regionalna Karczma Małopolski 2017/2018”.  Do udziału w projekcie zgłosiliśmy się po raz pierwszy.  Certyfikacja ma na celu wyłonienie lokali gastronomicznych o regionalnym charakterze, Przechwytywanienajwyższym standardzie świadczonych usług oraz promocję małopolskiego produktu lokalnego.